Zaufali nam

Certyfikat jakości:

ISO 9001

Certyfikat gwarancja ISO 9001 to standard zarządzania jakością. To norma stanowiąca podstawę do wdrożenia innych norm. Może być wdrażana przez wszystkie rodzaje organizacji, bez względu na zakres ich działalności i wielkość. Pozwala ona spełniać przez organizację oczekiwania klientów, spełniając konkretne standardy i kryteria.

Wdrażając normę ISO 9001 uzyskasz gwarancję:

 • Podniesienia konkurencyjności Twojej organizacji na rynku,
 • Poprawisz jakość usług, co zwiększy Twoje wyniki finansowe, a przede wszystkim satysfakcję klientów,
 • Zmotywujesz pracowników,
 • Podniesiesz prestiż swojej organizacji.

FPHU-KRAMET-PRZEMYSĚAW-KRAJEWSKI
Szpital Powiatowy w Opocznie kopia

Certyfikat jakości:

ISO 27001

Certyfikat ISO 27001 to norma dla każdej organizacji bez względu na profil działalności. Jednak szczególnie przydatna jest w organizacjach, w których ochrona informacji ma znaczenie zasadnicze, na przykład w sektorach finansów, opieki medycznej, publicznym i informatycznym. Informacje będące w posiadaniu organizacji mają wielką wartość i mogą być podatne na zagrożenia. Kradzież, zniszczenie czy fałszowanie, wirusy komputerowe, oprogramowania szpiegujące czy włamania.

Wdrażając certyfikat ISO 27001 uzyskasz gwarancję:

 • Zminimalizowania ryzyka utraty danych,
 • Wzrost zaufania do Twojej organizacji,
 • Przewagę na rynku.

Certyfikat jakości:

RODO

RODO – oferujemy kompleksową usługę w zakresie RODO tzn. – opracowanie całości wymaganych dokumentów, szkolenia dla pracowników oraz kompleksowy nadzór nad przedsiębiorstwem w charakterze Inspektora Ochrony Danych. Celem naszych działań jest osiągnięcie zgodności prowadzonej przez klienta działalności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (RODO). Całość prac wdrożeniowych wykonywana jest u Klienta, dokumentacja dostosowana jest do indywidualnych potrzeb organizacji.

 

W ramach Naszej oferty proponujemy 2 pakiety usług:

 1. Opracowanie wymaganej dokumentacji wraz ze szkoleniem dla klienta.
 2. Abonament – Opracowanie wymaganej dokumentacji, szkolenie stały nadzór  nad przedsiębiorstwem w charakterze Inspektor Danych Osobowych.

Centrum Opieki SALUS Sp. z o.o.

Certyfikat jakości:

ISO 14001

Certyfikat ISO 14001 to norma systemu zarządzania środowiskiem, który jest dowodem na proekologiczne działanie organizacji.

Norma ta skierowana jest do wszystkich organizacji niezależnie od sektora czy branży. Ukierunkowana jest na istotne cele środowiskowe, procedury i konsekwentne ich przestrzeganie.

ISO 14001 podnosi uznanie i wiarygodność Twojej organizacji dla klientów i silnym atutem marketingowym.

Wdrażając normę ISO 14001 uzyskasz gwarancję:

 • Lepszego zarządzania energią i materiałami w Twojej organizacji kontrolując ich koszty,
 • Dostęp do nowych rynków,
 • Poprawę wizerunku Swojej organizacji wśród klientów, konkurencji i opinii publicznej,
 • Pozytywnie wpłyniesz na środowisko.
Zrzut ekranu 2019-09-4 o 10.52.15

Certyfikat jakości:

ISO 22000

Gwarancja ISO 22000 może być zastosowana w każdej organizacji bez względu na jej wielkość, rodzaj działalności oraz miejsce w łańcuchu dostaw żywności tj. producentów żywności, pasz, zbóż, dodatków do żywności, rolników, firmy świadczących usługi żywieniowe i cateringowe, sprzedawców detalicznych i hurtowych, firmy świadczące usługi porządkowe, transportowe i dystrybucyjne, dostawców wyposażenia, środków do mycia i higieny, materiałów opakowaniowych oraz innych materiałów kontaktujących się z żywnością. Precyzuje i harmonizuje na skalę globalną wymagania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności dla wszystkich firm włączonych w łańcuch żywnościowy.

Przez sukcesywne wdrażanie ISO 22000 uzyskasz gwarancję:

 • spełnia oczekiwań klientów,
 • unormujesz zasady prawne związanie z bezpieczeństwem żywności w swojej organizacji,
 • poprawisz standarty związane z bezpieczną produkcją żywności oraz jej przechowywania w swojej organizacji, co przełoży się na zmniejszenie reklamacji i tym samym staniesz się zaufanym partnerem dla swojego klienta.

Certyfikat jakości:

EN 15224

EN 15224 to system zarządzania jakością w sektorze ochrony zdrowia. Wymagania normy 15224 zostały oparte na bazie certyfikatu Iso 9001, ponadto została ona dostosowana do specyfiki placówek medycznych.

Wdrażając ISO 15224 uzyskasz gwarancję:

 • poprawy jakości usług świadczonych przez placówkę,
 • lepszej komunikacji między pacjentami a lekarzami,
 • większego zaufania pacjentów do placówki,
 • polepszenia wizerunku placówki i wzrost konkurencyjności,
 • większej ilości punktów przyznawanych przez NFZ.

Certyfikat jakości:

PN-N 18001, OHSAS 18001

Norma ISO 18001 (BHP) jest dowodem zgodności z regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. System ten określa metody skutecznego zapobiegania przyczynom powstawania chorób zawodowych oraz czynnikom powodującym utratę zdrowia lub życia pracowników.

Norma ISO 18001 udoskonali system BHP funkcjonujący w Twojej organizacji, podnoszenie świadomości pracowników i ich zaangażowania w poprawę BHP:

Poprzez wdrażanie ISO 18001 uzyskasz gwarancję:

 • Poprawy bezpieczeństwa pracy w organizacji,
 • Zwiększysz świadomość pracowników,
 • Zaczniesz kontrolować zagrożenia,
 • Poprawisz warunki pracy co przełoży się na wzrost jej wydajności.

Certyfikat jakości:

ISO 45001

Nowa norma ISO 45001:2018 – System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania ISO 45001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zapewniają ramy do zapobiegania wypadkom, obrażeniom i chorobom zawodowym, w celu poprawy i zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy pracownikom i firmom będącym pod kontrolą firmy.

Poprzez wdrażanie ISO 45001 uzyskasz gwarancję:

 • Zmniejszenie ryzyka dla personelu i podwykonawców.
 • Zapewnienie, że wszystkie działania w tym polityka bezpieczeństwa BHP jest zgodne z uznanymi normami międzynarodowymi
 • Zapewnienie ciągłości doskonalenia tak, aby dążyć do poprawy standardów bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.