Zakres naszych usług

Oferta

Wdrożenia systemów ISO – Opracujemy  i skutecznie zaaplikujemy u Ciebie każdy system zarządzania z serii ISO. Od systemów zarządzania dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw tzn.  ISO 9001 system zarządzania jakością, ISO 14001 system zarządzania środowiskiem, ISO 27001 bezpieczeństwo informacji , ISO 45001 system zarządzania BHP, system zarządzania antykorupcyjnego ISO 37001. Jeśli potrzebujesz branżowego systemu ISO np. ISO 29990 szkolnictwo, ISO 15224 medycyna, ISO 3834 spawalnictwo , ISO/TS 16949 motoryzacja, ISO AQAP, WSK firmy współpracujące z NATO i Armią to również nas zakres działania. Oferujemy Wam indywidualne podejście, wdrożenie systemu zarządzania od A do Z. W czasie naszych prac nauczymy Was samodzielności w zarządzaniu swoim systemem ISO i zagwarantujemy w umowie uzyskanie certyfikatu ISO przez dowolną, bezstronną i akredytowaną jednostkę certyfikującą. Nasza siła to wiedza i doświadczenie co daje dla Ciebie 100% gwarancje otrzymania certyfikatu ISO.   

ISO 9001

Zarządzania Jakością

Od 2015 roku ISO 9001 jest normą bazową dla reszty systemów z serii ISO .  Zmiany w wymaganiach  normatywnych położyły  nacisk na świadomość Organizacyjną właścicieli systemów.  Dokumentacja ISO  ograniczyła się w 80 %. Pojawiły się nowe pojęcia , takie jak –  kontekst działania organizacji szacowania ryzyka . System ISO 9001 musi być skutecznie zmapowany , mierzalny i szybko reagować na zmiany w otoczeniu wewnętrznym oraz zewnętrznym np. stale zmieniające się wymagania prawne . Twój certyfikat  ISO 9001 ma na celu udowodnić że jakość twojego codziennego działania jest priorytetem , a Ty jesteś godny zaufania w relacjach biznesowych.

ISO 14001

Zarządzanie środowiskiem ECO.

Norma która wymaga działania w zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska, a co się z tym wiąże wysokiej kultury organizacyjnej. Podobnie jak każda norma ISO precyzyjnie  definiuje własne wymagania dokumentacyjne. Kładzie nacisk na planowanie strategiczne dotyczące oddziaływania na szeroko rozumiane środowisko naturalne . Twój certyfikat  ISO 14001 ma na celu udowodnić że wszystkie twoje działania  operacyjne ujmują aspekty związane z środowiskiem, a Ty robisz wszystko by ograniczać negatywne oddziaływanie na otoczenie.

ISO 27001

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Jedna z najbardziej wymagających norm ISO gdzie udowodnienie że spełniasz wymagania prawne jest niezbędne planowania  rozpoczęcia prac nad samym wdrożeniem systemu ISO 27001. Swoim zakresem obejmuje takie obszary jak bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo środowiska informatycznego oraz udokumentowane procedury z tym związane. Wymaga ciągłego testowania posiadanych zabezpieczeń, doskonalenia ich  z równoległym  dokumentowania wszystkich w/w czynności. Twój certyfikat ISO 27001 ma na celu udowodnić że wszystkie informacje które otrzymujesz w związku w prowadzoną działalnością są należycie zabezpieczone i nie będą w sposób nieautoryzowany dalej przetwarzane bez zgody ich właścicieli. Standard ISO 27001 był bazą do opracowania Strategii Unii Europejskiej  dotyczącej Cyberbezpieczeństwa, Dyrektywy RODO oraz wszystkich krajowych przepisów z tym związanych.

ISO 45001

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Standard który zastępuje od 1 kwietnia 2021 krajową normę BHP 18001 oraz europejską OHSAS. Wszystkie w/w Normy ISO związane z BHP, a w tym ISO 45001 wymagają na dzień ich wdrożenia spełnienia wymagań prawnych w obszarze BHP. Podobnie jak każda norma ISO precyzyjnie  definiuje własne wymagania dokumentacyjne. certyfikat ISO 45001 to gwarancja że sposób twojego działania wyczerpuje znamiona bezpiecznej pracy.

AQAP, WSK

Zarządzanie jakością dla firm współpracujących z NATO

AQAP zarządzanie jakością dla firm współpracujących z NATO . Standard oparty w 100% na wymaganiach ISO 9001 z nakładką wymagań własnych . Wstępem do rozpoczęcia prac jest posiadanie systemu zarządzania jakością ( nie certyfikowanego ). Twój certyfikat AQAP pozwoli Ci na podjęcie współpracy z strukturą NATO .

Wojskowy System Kontroli – to zbiór wymagań wewnętrznych armii dla łańcuch kwalifikowanych dostawców usług. U zyskanie licencji WSK otwiera drogę do podjęcia współpracy z Wojskiem Polskim.

ISO 3834

Zarządzanie procesem spawania

ISO 37001

Zarządzanie antykorupcyjne

Wdrażanie ISO Krok Po Kroku

Nawiąż z nami kontakt!